معمولا عوارض چشمی دیابت به دلیل درگیری مویرگ های شبکیه ایجاد می شود. هرچند که به طور نادر می‌تواند رگ اصلی خونرسانی کننده به چشم نیز دچار انسداد شود که فرد با کوری ناگهانی بروز می کند. اما همانطور که گفته شد مشکلات چشمی در بیماران دیابتی معمولاً به دلیل درگیری شبکیه ایجاد می شود. یکی از این مشکلات چشمی ادم ناحیه ماکولا نام دارد که در حقیقت ترشح مواد و نشت مواد از مویرگ ها است که باعث تورم ناحیه حساس بینایی می شود. یک مشکل اصلی دیگر در شبکه تشکیل عروق مورکی متعدد در ناحیه شبکیه است به نام آنژیوژنزیس یا نئوواسکولاریزاسیون.
این عروق متعدد تشکیل شده در ناحیه شبکه عوارض زیادی می توانند ایجاد کنند. هم می‌تواند پاره شوند و باعث خونریزی و باعث خونریزی شبکیه شوند و هم می توانند باعث پارگی ناحیه شبکه شوند. همچنین با انسداد کانال های تخلیه کننده مایع شبکیه می‌توانند باعث افزایش فشار چشم و ایجاد گلوکوم یا آب سیاه نیز شوند.

درمان : از نظر درمان امروزه دو نوع درمان رایج لیزر و تزریق مواد مهارکننده ساخت عروق استفاده می شود که معمولاً پزشکان بسته به شرایط درگیری شبکیه یکی از این دو روش را یا ترکیب هر دو را انتخاب می کنند.
کنترل دقیق قند خون، چربی خون و فشار خون نقش موثری در جلوگیری از پیشرفت آسیب شبکیه دارد.

می 6, 2021
Diabetes eyes

عوارض چشمی دیابت

معمولا عوارض چشمی دیابت به دلیل درگیری مویرگ های شبکیه ایجاد می شود. هرچند که به طور نادر می‌تواند رگ اصلی خونرسانی کننده به چشم نیز […]